Postup prodeje

1Zájemce o koupi bytové jednotky žádáme, aby na emailovou adresu bytybenatky@prumrent.cz zaslali jejich základní identifikační údaje, tedy:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Adresu trvalého pobytu
  • Identifikace jednotky, o kterou mají zájem
  • Způsob financování kupní ceny
  • Kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo

2Následně zájemcům zašleme připravenou rezervační smlouvu s doplněnými údaji. Vzor rezervační smlouvy je zde:

V případě, že zájemce projeví zájem o koupi bytové jednotky, u které již došlo k rezervaci jiným zájemcem, sdělí prodávající zájemci tuto skutečnost a nabídne zájemci alternativní bytovou jednotku k případné koupi. Prodávající preferuje prodej bytových jednotek zájemcům s co nejvyšším podílem financování kupní ceny z vlastních zdrojů zájemce.

3Po provedení rezervace obdrží zájemce návrh kupní smlouvy, jejíž vzor je zde:

4Jakmile dojde k vyjednání a uzavření kupní smlouvy provede zájemce úhradu kupní ceny do advokátní úschovy JUDr. Michala Klusáka, vzor úschovní smlouvy je uveden zde:

5Poté bude podán návrh na zápis vlastnického práva kupujícího/zájemce do katastru nemovitostí. Po provedení zápisu bude z úschovy vyplacena kupní ceny prodávajícímu a současně bude bytová jednotka předána kupujícímu.

6Po provedení zápisu bude z úschovy vyplacena kupní cena prodávajícímu a současně bude bytová jednotka předána kupujícímu.

CSOB

Finančním partnerem projektu Rezidence Benátky je ČSOB. V případě zájmu o financování nákupu bytu prostřednictvím hypotéky se na nás neváhejte obrátit na e-mail bytybenatky@prumrent.cz.